Trang Chủ > Chương Trình > Chi Phí

Chi Phí

Học Phí
Chương trình EAP 2 tháng (1 cấp độ) $2880 (mỗi cấp)
Dự bị Đại học ngành Quản trị nhà hàng khách sạn 2 tháng $3800
Dự bị Đại học ngành Quản trị kinh doanh 2 tháng $3800
Dự bị Đại học chuyên ngành Kỹ sư 2 tháng $3800
Dự bị Đại học ngành Y tế cộng đồng 2 tháng $3800
Dự bị MBA 4 tháng $7600
Dự bị ngành Giáo dục đào tạo 4 tháng $7600

Chi Phí Kí Túc Xá
Kí túc xá (Cape Breton University) và phí ăn uống Kí túc xá: ~ $500/tháng, ăn uống: ~ $600/tháng
Phí homestay ở ICEAP- Sydney (gồm 03 bữa ăn) ~ $700/tháng
Phí homestay ở ICEAP- Toronto (gồm 03 bữa ăn) ~ $850/tháng