Chuyên ngành đào tạo Kỹ sư

Cử nhân Kỹ sư của trường Đại học Cape Breton ở Canada là chương trình đào tạo tài năng kỹ sư kỹ thuật, sau khi tốt nghiệp sẵn sàng đương đầu với những đòi hỏi và thách thức trong thời đại mới. Chương trình đào tạo Kỹ sư gồm 04 lĩnh vực sau: 1) Kỹ sư điện tử, 2) Kỹ sư môi trường, 3) Kỹ sư chế tạo, 4) Kỹ sư hóa dầu

Đặc điểm chuyên ngành:

• Có 04 lĩnh vực đào tạo, đáp ứng nhu cầu chọn lựa của sinh viên
• Lấy bằng Cử nhân trong 03 năm
• Nhà trường giới thiệu công việc thực tập
• Có thể học liên thông: 02 năm ở Đại học Cape Breton + 02 năm ở Đại học Dalhousie, sau đó lấy bằng Cử nhân Kỹ sư của Đại học Dalhousie
• Trường đào tạo chương trình học lấy bằng chứng chỉ trong 02 năm
• Nhận liên thông sinh viên Cao đẳng Đại học đã tốt nghiệp hoặc còn đang học
• Sau khi tốt nghiệp được cấp giấy phép làm việc ở Canada trong 03 năm

Chuyên ngành Đào tạo Kỹ sư của Đại học Cape Breton


Phân loại:

Tiến cử chương trình Cử nhân ở Canada- Khoa học tự nhiên

Chuyên ngành:

Đào tạo Kỹ sư ( Điện tử, Hóa dầu, Chế tạo, Môi trường)

Thuộc trường:

Đại học Cape Breton

Thời gian học:

03 năm

Học phí:

$13,000/năm ( 30 tín chỉ)

Thời gian khai giảng:

tháng 01 và 09

Yêu cầu nhập học:

• Tốt nghiệp cấp 3
• Điểm trung bình từ 70% trở lên