Chuyên ngành Thương mại điện tử

Đặc điểm chuyên ngành:

• Xếp hạng thứ 4 trong tổng số các trường Đại học tổng hợp của Canada
• Trường Đại học đầu tiên của khu vực bắc Mỹ đào tạo bậc Cử nhân Thương mại điện tử, đồng thời cũng là trường đầu tiên có MBA Thương mại điện tử
• Nổi tiếng quốc tế với chuyên ngành Thương mại điện tử, trường được tạp chí Thương Mại của Canada bình chọn là Đại học đứng đầu Canada về đào tạo Thương mại điện tử

Chuyên ngành Thương mại điện tử của Đại học New Brunswick


Phân loại:

Tiến cử chương trình Cử nhân ở Canada- Kinh tế

Chuyên ngành:

Thương mại điện tử

Thuộc trường:

Đại học New Brunswick

Thời gian học:

04 năm

Học phí:

$13,000/năm (30 tín chỉ)

Thời gian khai giảng:

tháng 01 và 09

Yêu cầu nhập học:


• Tốt nghiệp cấp 3
• Điểm trung bình từ 85% trở lên