Chuyên ngành Toán tài chính

Đặc điểm chuyên ngành:

• Là chuyên ngành tiên phong trong việc kết hợp Khoa học tự nhiên và tài chính, bắt nguồn từ nhu cầu nghiên cứu định lượng của thị trường tài chính phố Wall
• Tập trung vào các doanh nghiệp tài chính dưới nhiều góc độ: thiết kế mô hình tài chính, đổi mới sản phẩm tài chính, xử lí rủi ro, giao dịch cổ phiếu…
• Đào tạo toán học, lập trình, kinh tế, kế toán…

Chuyên ngành Toán tài chính của Đại học New Brunswick


Phân loại:

Tiến cử chương trình Cử nhân ở Canada- Khoa học tự nhiên

Chuyên ngành:

Toán tài chính

Thuộc trường:

Đại học New Brunswick

Thời gian học:

04 năm

Học phí:

$13,000/năm (30 tín chỉ)

Thời gian khai giảng:

tháng 01 và 09